Fysiotherapie & Ergotherapie Tilburg Reeshof Ketelhavenplein 243
5045 NE Tilburg
013 - 571 82 14
info@fysiotherapietilburgreeshof.nl
naar website »
Fysiotherapie & Ergotherapie Tilburg Noord Schubertstraat 904
5011 CX Tilburg
013 - 455 26 34
info@fysiotherapietilburgnoord.nl
naar website »
Fysiotherapie & Ergotherapie Tilburg Centrum Hart van Brabantlaan 301
5038 LC Tilburg
013 - 463 89 30
info@fysiotherapietilburgcentrum.nl
naar website »
Kindertherapie de Vlieger Schubertstraat 904
5011 CX Tilburg
013 - 763 07 50
info@kindertherapiedevlieger.nl
naar website »

Netwerken

KNGF

Fysiotherapie Tilburg Reeshof is als partner verbonden aan het Koninklijk Nederlands Genootschap Fysiotherapie (KNGF). Meer informatie via www.defysiotherapeut.com.

ClaudicatioNet

Claudicationet is een landelijk netwerk voor fysiotherapeuten die gespecialiseerd zijn in het behandelen van patienten met etalagebenen. Meer informatie hierover kunt u vinden op de website www.claudicationet.nl.

Ketenzorg Fysiotherapie bij COPD West Brabant

Ketenzorg Fysiotherapie bij COPD 'West Brabant' is een samenwerkingsverband van fysiotherapeuten in Revalidatiecentrum Schoondonck te Breda, Ziekenhuis Lievensberg in Bergen op Zoom, Amphia Ziekenhuis in Breda en het Franciscus Ziekenhuis in Roosendaal en fysiotherapeuten uit praktijken in de omliggende gemeenten. Zij hebben als gezamenlijk doel om de patienten met COPD zo goed mogelijk te begeleiden in hun revalidatietraject. Meer informatie over longrevalidatie in Revalidatiecentrum Schoondonck is te vinden op de website van Revant.

VGZ Wijknetwerken

VGZ Wijknetwerken en Wijkteams zijn opgericht om u op lokaal niveau, binnen uw wijk, te kunnen helpen met hulpvragen op het gebied van zorg en welzijn. Meer informatie hierover kunt u vinden op de website van VGZ Wijknetwerken en Wijkteams..

ParkinsonNet

ParkinsonNet is een landelijk netwerk van zorgverleners die gespecialiseerd zijn in het behandelen en begeleiden van parkinsonpatiënten. Bijna 3.000 zorgverleners (onder andere neurologen, fysiotherapeuten, ergotherapeuten, logopedisten, diëtisten en verpleegkundigen), verdeeld over 70 regio's zijn aangesloten bij dit netwerk.

Ons streven is dat iedereen met de ziekte van Parkinson of een atypisch parkinsonisme de allerbeste zorg krijgt die mogelijk is. Dit doen we onder meer door de expertise te vergroten van zorgverleners middels scholingen, het ParkinsonNet jaarcongres en door onderzoek. We faciliteren een optimale samenwerking tussen de zorgverleners en maken de kwaliteit van de aangesloten zorgverleners transparant. www.parkinsonnet.nl

Schoudernetwerk Noord Brabant

De leden van het Schoudernetwerk richten zich op de schouder en de bijbehorende pathologieën, en zijn onder meer gespecialiseerd in herstelbehandelingen na een operatie of trauma, instabiliteit en impingement. Dit alles maakt dat de leden van het Schoudernetwerk een duidelijke meerwaarde hebben in de schouderrevalidatie.

Het doel van het Schoudernetwerk Noord-Brabant is de kwaliteit van onderzoek, behandeling en begeleiding van patiënten met schouderaandoeningen te optimaliseren. Dit willen de leden van het Schoudernetwerk bereiken door op een vooruitstrevende wijze evidence based te handelen.
Het Schoudernetwerk bestaat uit orthopeden en fysiotherapeuten die zijn gespecialiseerd in de behandeling van schouderproblematiek. Zij richten zich op de schouder en de bijbehorende pathologieën, en zijn onder meer gespecialiseerd in herstelbehandelingen na een operatie of trauma, instabiliteit en impingement. Meer informatie via www.schouderfysiotherapie.nl